Atrybut name

> Dodaj do ulubionych

Atrybut name ma dwa główne zastosowania. Po pierwsze może być używany do określania nazwy elementu, aby można go było znaleźć w innym miejscu, np. skrypcie. Po drugie atrybut name jest używany do określania nazwy metadanych w elemencie meta.

Przykłady użycia

Przykłady użycia atrybutu name do określania nazwy elementu.

<form action="skrypt.php" method="post" name="formularz">
<input type="radio" name="plec" value="Kobieta" />

Składnia atrybutu name

<nazwa_elementu content="tekst">

Elementy związane z atrybutem name

HTML 4.01/XHTML 1.0HTML5
button, textarea, applet, select, form, frame, iframe, img, a, input, object, map, param, metabutton, fieldset, input, keygen, output, select, textarea, form, iframe, object, map, meta, param

Wartości atrybutu name

WartośćOpisElementy
tekstNazwa elementuapplet (tylko HTML 4.01), button, fieldset, frame (tylko HTML 4.01), input, keygen, output, select, textarea, form, map, param
słowo kluczoweWartość określająca metadanemeta

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

W języku HTML5 atrybut name dla elementu a jest dozwolony, ale jego stosowanie w ten sposób jest odradzane na rzecz atrybutu id. Dla elementu img atrybut name w HTML5 został usunięty.