Element iframe

> Dodaj do ulubionych |
Share

Element iframe służy do osadzania na stronach internetowych zewnętrznych dokumentów. Element ten tworzy oddzielny kontekst przeglądania, który ma własną historię sesji. Kontekstem przeglądania najwyższego poziomu jest okno przeglądarki.

Przykład użycia

Ramka wewnętrzna:

<iframe src="http://www.bt4.pl" width="1200" height="800"></iframe>

Kontekst użycia

Modele treści HTML5 treść ogólna, syntagmatyczna, osadzona, interaktywna oraz wyczuwalna
Elementy nadrzędne Każdy element przyjmujący treść osadzoną
Elementy potomne

Treść tekstowa

Znaczniki Musi mieć znacznik otwierający i zamykający
Normy HTML 5 — podrozdział 4.8.2; HTML 4.01 — podrozdział 16.5
Interfejs DOM HTMLIFrameElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

W HTML 5 dodano atrybuty srcdoc, sandbox oraz seamless, a usunięto width, height, longdesc, align, frameborder, marginheight, marginwidth oraz scrolling

 

Obsługa przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Element iframe nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne HTML5 oraz:

Atrybut Opis
height Określa wysokość obiektu w pikselach
name Określa nazwę ramki wewnętrznej. Nazwa ta może zostać użyta jako wartość atrybutu target elementów a i form lub formtarget elementów input i button
sandbox Służy do definiowania dodatkowych ograniczeń dla treści wstawianej za pomocą elementu iframe
src

Określa adres URL dokumentu, który ma zostać wstawiony na stronę internetową

srcdoc Służy do definiowania kodu HTML strony, która ma zostać wstawiona za pomocą elementu iframe. Jeżeli przeglądarka obsługuje ten atrybut, to jego zawartość będzie miała pierwszeństwo przed atrybutem src (jeśli będzie zdefiniowany). Można to wykorzytsać jako wyjście awaryjne dla starych przeglądarek, które nie obsługują atrybutu srcdoc
seamless Sprawia, że wstawiany dokument wygląda jakby był integralną częścią dokumentu
width Określa szerokość obiektu w pikselach