Element iframe

> Dodaj do ulubionych

Element iframe służy do osadzania na stronach internetowych zewnętrznych dokumentów. Element ten tworzy oddzielny kontekst przeglądania, który ma własną historię sesji. Kontekstem przeglądania najwyższego poziomu jest okno przeglądarki.

Przykład użycia

Ramka wewnętrzna:

<iframe src="http://www.bt4.pl" width="1200" height="800"></iframe>

Kontekst użycia

Modele treści HTML5treść ogólna, syntagmatyczna, osadzona, interaktywna oraz wyczuwalna
Elementy nadrzędneKażdy element przyjmujący treść osadzoną
Elementy potomne

Treść tekstowa

ZnacznikiMusi mieć znacznik otwierający i zamykający
NormyHTML 5 — podrozdział 4.8.2; HTML 4.01 — podrozdział 16.5
Interfejs DOMHTMLIFrameElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

W HTML 5 dodano atrybuty srcdoc, sandbox oraz seamless, a usunięto width, height, longdesc, align, frameborder, marginheight, marginwidth oraz scrolling

 

Obsługa przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Element iframe nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne HTML5 oraz:

AtrybutOpis
heightOkreśla wysokość obiektu w pikselach
nameOkreśla nazwę ramki wewnętrznej. Nazwa ta może zostać użyta jako wartość atrybutu target elementów a i form lub formtarget elementów input i button
sandboxSłuży do definiowania dodatkowych ograniczeń dla treści wstawianej za pomocą elementu iframe
src

Określa adres URL dokumentu, który ma zostać wstawiony na stronę internetową

srcdocSłuży do definiowania kodu HTML strony, która ma zostać wstawiona za pomocą elementu iframe. Jeżeli przeglądarka obsługuje ten atrybut, to jego zawartość będzie miała pierwszeństwo przed atrybutem src (jeśli będzie zdefiniowany). Można to wykorzytsać jako wyjście awaryjne dla starych przeglądarek, które nie obsługują atrybutu srcdoc
seamlessSprawia, że wstawiany dokument wygląda jakby był integralną częścią dokumentu
widthOkreśla szerokość obiektu w pikselach