Element map

> Dodaj do ulubionych |
Share

Element map definiuje mapę odsyłaczy na stronie internetowej. Zawiera zestaw elementów area definiujących klikalne obszary na mapie odsyłaczy pokrywającej powiązany z nim obraz reprezentowany przez element img.

Jego wymagany atrybut name powinien mieć taką samą wartość, jak atrybut usemap powiązanego z nim elementu img.

Kontekst użycia

Modele treści HTML5 Treść ogólna, treść syntagmatyczna, treść wyczuwalna
Elementy nadrzędne Elementy syntagmatyczne
Elementy potomne Elementy przezroczyste, area
Znaczniki Musi mieć znacznik otwierający i zamykający
Standard HTML5 4.8.12 The map element
Interfejs DOM HTMLMapElement

Atrybuty obowiązkowe

Element HTML map ma atrybut obowiązkowy name. Określa on nazwę, po której można się odwoływać do tego elementu. Wartość atrybutu name nie może być pusta i nie może zawierać spacji. Ponadto żaden inny element map na stronie nie może mieć takiej samej wartości atrybutu name. Jeśli zostanie zdefiniowany atrybut id, musi on mieć taką samą wartość jak atrybut name.

Atrybuty opcjonalne

Element map obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.