Element small

> Dodaj do ulubionych

Element HTML small reprezentuje tzw. drobny druk, czyli tekst tradycyjnie zapisywany mniejszą czcionką (drobnym druczkiem), np. noty prawne, informacje o prawach autorskich, zastrzeżenia, dodatkowe uwagi, informacje o licencji lub środki ostrożności, które muszą być ukazane itp.

W elemencie tym nie powinno się umieszczać długich tekstów, obejmujących wiele akapitów, całe listy albo sekcje. Jego przeznaczeniem jest oznaczanie krótkich fragmentów, można powiedzieć, że dodanych na marginesie. Dlatego np. nie użylibyśmy go do oznaczenia treści regulaminu serwisu, ponieważ jest to zwykły rodzaj treści, a nie uwaga poboczna.

Standardowo zawartość elementu small przeglądarki wyświetlają czcionką pomniejszoną o jeden stopień w stosunku do normalnego.

Przykład użycia elementu HTML small

<p><small>Treść tej strony jest dostępna na zasadach licencji Creative Commons 3.0.</small></p>

Kontekst użycia

Elementy nadrzędneElementy, w których można używać elementów treści syntagmatycznej
Elementy potomneElementy syntagmatyczne
ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Interfejs DOMHTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element small nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element small obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.