Element strong

> Dodaj do ulubionych

Element HTML strong reprezentuje tekst o podwyższonym stopniu ważności, taki jak ważny fragment zdania, ostrzeżenie lub przestroga albo coś, co chcielibyśmy, aby zostało jak najszybciej zauważone przez czytelnika.

Za jego pomocą można na przykład oznaczać najbardziej istotne fragmenty akapitów, podpisów, nagłówków itp., aby odróżnić je od mniej ważnych lub powtarzalnych części (zobacz przykład Ważny tekst).

Innym zastosowaniem elementu strong jest oznaczanie ostrzeżeń, uwag, przestróg itp. – zobacz przykład Ostrzeżenia.

Za pomocą elementu strong można także oznaczać fragmenty tekstu, które powinny zostać zauważone przez użytkownika od razu po otwarciu strony, zanim przeczyta on resztę tekstu.

Podsumowując, element strong ma trzy podstawowe zastosowania:

  • Oznaczanie bardzo ważnego tekstu
  • Oznaczanie uwag i przestróg
  • Oznaczanie pilnych fragmentów tekstu

Standardowo zawartość elementu strong przeglądarki internetowe wyświetlają czcionką pogrubioną.

Przykład użycia elementu HTML strong

Ważny tekst

W elemencie strong można umieszczać całe zdania lub pojedyncze słowa, aby zaznaczyć, że mają większą wagę. W poniższym przykładzie został zaznaczony ważny fragment tekstu:

<li>Oznaczanie <strong>bardzo ważnego tekstu</strong></li>

Ostrzeżenia, przestrogi

<p><strong>Uwaga:</strong> to nie jest element prezentacyjny.</p>

Kontekst użycia

Elementy nadrzędne Elementy, w których można używać elementów treści syntagmatycznej
Elementy potomneElementy syntagmatyczne
ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Interfejs DOMHTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element strong nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element strong obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.