Element tbody

> Dodaj do ulubionych

Element HTML reprezentuje grupę wierszy tabeli HTML reprezentujących jej treść główną.

W połączeniu z elementami thead i tfoot zapewnia dodatkową konstrukcję semantyczną umożliwiającą wygodne formatowanie poszczególnych części tabeli pod kątem prezentacji wizualnej, druku, czytników ekranu itd.

Przykład użycia elementu HTML tbody

Zawartość poniższej tabeli została odpowiednio podzielona na nagłówek (thead), treść główną (tbody) i stopkę (tfoot).

<table>
 <thead>
  <tr>
   <th>Jabłka</th>
   <th>Gruszki</th>
   <th>Banany</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td>6 zł</td>
   <td>7 zł</td>
   <td>10 zł</td>
  </tr>
 </tbody>
 <tfoot>
  <tr>
   <td>Tanio</td>
   <td>Średnio</td>
   <td>Drogo</td>
  </tr>
 </tfoot>
</table>

Specyfikacja

Elementy nadrzędneElement table, po elementach caption, colgroup/code> i thead, ale tylko, jeśli w elemencie table nie ma bezpośrednio zagnieżdżonych elementów tr
Elementy potomneDowolna liczba elementów tr i elementy skryptowe
Znaczniki

Znacznik otwierający elementu tbody można opuścić, jeśli jego treść zaczyna się od elementu tr oraz jeśli bezpośrednio przed nim nie znajduje się element tbody, thead lub tfoot, którego znacznik zamykający został opuszczony (nie można go opuścić, jeśli element jest pusty).

Znacznik zamykający elementu tbody można opuścić, jeśli bezpośrednio za tym elementem znajduje się element tbody lub tfoot albo element ten jest ostatni w rodzicu

Interfejs DOMHTMLTableSectionElement

Atrybuty obowiązkowe

Element HTML tbody nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element tbody obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.