Element dialog

> Dodaj do ulubionych

Element HTML dialog tworzy okno dialogowe, reprezentujące ostrzeżenie, uwagę, pytanie do użytkownika, informację dla użytkownika itp., które może zostać zamknięte przez użytkownika lub przez aplikację.

Przykład użycia elementu HTML dialog

Prosty przykład użycia elementu dialog. Do stworzenia w pełni funkcjonalnego i praktycznego okna dialogowego są potrzebne skrypty JavaScript.

<dialog open>
  <p>Witaj na naszej stronie :)</p>
  <form method="dialog">
    <button>Witam</button>
  </form>
</dialog>

Wynik

Kontekst użycia

Elementy nadrzędneWszystkie, w których można używać elementów treści ogólnej
Elementy potomneElementy treści ogólnej
ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Interfejs DOMHTMLDialogElement

Atrybuty obowiązkowe

Element dialog nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element dialog obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.

Dodatkowo element dialog obsługuje atrybut open. Jest to atrybut logiczny (ang. boolean attribute) oznaczający, że okno dialogowe jest otwarte i gotowe do interakcji.

Nie zaleca się jednak jego używania, a w zamian zalecane jest używanie metod JavaScript .show() i .showModal(). Atrybut open powoduje wyświetlenie okna dialogowego w trybie niemodalnym.