Element th

> Dodaj do ulubionych

Element HTML th reprezentuje komórkę nagłówka w tabeli HTML.

Domyślnie zawartość komórek nagłówkowych tabel przeglądarki wyrównują do środka i pogrubiają.

Przykład użycia elementu HTML th

Poniższa tabela zawiera dwie komórki nagłówkowe odnoszące się do kolumn.

<table>
 <tr>
  <th scope="col">Produkt</th>
  <th scope="col">Cena</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Jabłka</td>
  <td>10 zł</tdgt;
 </tr>
</table>

Specyfikacja

Elementy nadrzędneElement tr
Elementy potomneElementy treści ogólnej z wyłączeniem elementów header, footer, elementów podziału na sekcje oraz elementów nagłówkowych
ZnacznikiZnacznik zamykający </th> elementu th można opuścić, jeśli bezpośrednio za nim znajduje się inny element th lub element td albo jeśli jest on ostatnim elementem w elemencie nadrzędnym
Interfejs DOMHTMLTableCellElement

Atrybuty obowiązkowe

Element HTML th nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element HTML th obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.

Ponadto element th ma następujące atrybuty:
 • abbr – skrócony opis zawartości komórki, który może być wykorzystywany w innych miejscach, na przykład przez technologie pomocnicze, takie jak czytniki ekranu
 • colspan – liczba kolumn obejmowanych przez komórkę tabeli
 • headers – komórki nagłówkowe odnoszące się do komórki danych
 • rowspan – liczba wierszy obejmowanych przez komórkę tabeli
 • scope – określa, do czego odnosi się komórka nagłówka tabeli (wiersz, kolumna, grupa wierszy, grupa kolumn)