Element head

> Dodaj do ulubionych

Element head zawiera metadane dokumentu HTML. Musi być pierwszym dzieckiem elementu html oraz musi zawierać jeden element title.

Przykłady użycia

Przykładowy nagłówek dokumentu HTML — element head

<head>
  <title>Shebang.pl - kursy, poradniki, tutoriale, artykuły</title>
  <meta name="description" content="Portal, w któym publikowane są poradniki, artykuły i kursy">
</head>

Kontekst użycia

Modele treści HTML5metadane
Elementy nadrzędneelement html
Elementy potomneElementy metadanych
ZnacznikiObowiązkowe są znacznik otwierający i zamykający
NormyHTML5 — podrozdział 4.2.1, HTML 4.01 — podrozdział 7.4.1
Interfejs DOMHTMLHeadElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5W HTML 4 w elemencie head można było używać elementu object. W HTML5 jest to niedozwolone.

Obsługa przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Element head nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne

Uwagi

W elemencie head mogą znajdować się następujące elementy: title, base, link, style, meta, script, noscript oraz command.

W większości przypadków w elemencie head musi znajdować się element title. Wyjątkiem od tej reguły są sytuacje, w których tytuł jest dostarczany przez jakiś protokół nadrzędny, np. znajduje się w polu tytułu wiadomości e-mail w formacie HTML.