Element del

> Dodaj do ulubionych

Element del reprezentuje treść usuniętą z dokumentu.

Przykłady użycia

Lista rzeczy do zrobienia z wykreślonymi czynnościami, które już zostały wykonane:

<h1>Do zrobienia</h1>
<ul>
 <li><del datetime="2012-08-09T14:20:05Z">Wypić piwo</del></li>
 <li>Kupić więcej piwa</li>
 <li>Kupić jeszcze więcej piwa</li>
</ul>

Kontekst użycia

Modele treści HTML5treść ogólna, syntagmatyczna
Elementy nadrzędneelementy treści syntagmatycznej
Elementy potomne

elementy przezroczyste

ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
NormyHTML 5 — podrozdział 4.7.2; HTML 4.01 — podrozdział 9.4
Interfejs DOMHTMLModElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

brak

Obsługa przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Element del nie ma atrybuów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne oraz:

AtrybutOpis
citeOkreśla adres dokumentu zawierającego opis powodu wprowadzenia zmian
datetimeOkreśla datę i godzinę usunięcia treści. Wartość tego atrybutu musi mieć format YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD:
 • YYYY: rok (np. 2012)
 • MM: numer miesiąca (np. 09)
 • DD: dzień miesiąca (np. 23)
 • T: obowiązkowy separator
 • hh: godzina
 • mm: minuty
 • ss: sekundy
 • TZD: określnik strefy czasowej (Z oznacza Zulu czyli GMT)