Element wbr

> Dodaj do ulubionych

Element HTML wbr reprezentuje potencjalne złamanie wiersza, czyli miejsce, w którym przeglądarka może złamać wierszy, kiedy będzie taka potrzeba.

Kiedy wiersz tekstu zawiera bardzo długie słowo lub inny fragment, np. długą ścieżkę do pliku, przeglądarka może złamać wiersz w niewłaściwym miejscu albo wyświetlić poziomy pasek przewijania, co niekonieczne musi się nam podobać. Aby temu zapobiec, można użyć znacznika wbr, który wskaże przeglądarce potencjalne miejsce lub miejsca złamania wiersza.

Przykład użycia elementu HTML menu

Znacznik wbr wskazujący potencjalne miejsca złamania wiersza w długiej ścieżce do pliku

<p>D:\Projekty<wbr>\Programy<wbr>\MójProgram<wbr>\Zasoby<wbr>\Pliki<wbr>\Podręcznik<wbr>\Nowe<wbr>\Folder<wbr>\KolejnyFolder<wbr>\JeszczeJedenFolder<wbr>\KoniecDługiejŚcieżki<wbr>\Plik.html</p>

Potencjalne złamanie wiersza w bardzo długim słowie

<p>Pięćdziesięcio<wbr>groszówka</p>

Kontekst użycia

Elementy nadrzędne Elementy, w których można używać elementów treści syntagmatycznej
Elementy potomneBrak
ZnacznikiTo jest element pusty, więc nie ma znacznika zamykającego
Interfejs DOMHTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element wbr nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element wbr obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.