Element canvas

> Dodaj do ulubionych

Element HTML canvas służy do rysowania grafiki na stronie w locie za pomocą JavaScriptu. Można w nim renderować animacje, gry, wizualizacje danych, przeróbki zdjęć, a także przetwarzać materiały wideo.

Przykład użycia elementu HTML canvas

<canvas id="kanwa" width="100" height="100"></canvas>
<script>
var k = document.getElementById("kanwa");
var kontekst = k.getContext"2d");
kontekst.fillStyle = "red";
kontekst.fillRect(0, 0, 100, 100);
kontekst.moveTo(0, 0);
kontekst.lineTo(100, 100);
kontekst.stroke();
</script>

Wynik

Kontekst użycia

Elementy nadrzędneTam, gdzie mogą być używane elementy treści osadzonej
ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe

Atrybuty obowiązkowe

Element canvas nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element canvas obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.

Dodatkowo element canvas obsługuje dwa następujące atrybuty:

  • height – wysokość kanwy
  • width – szerokość kanwy