Element sub

> Dodaj do ulubionych

Element HTML sub reprezentuje indeks dolny. Służy do oznaczania fragmentów tekstu, które powinny znajdować się w indeksie dolnym ze względu na taką ustaloną formę zapisu, a nie tylko dla celów prezentacyjnych. Innymi słowy, elementu tego należy używać w sytuacjach, w których brak indeksu dolnego spowodowałby zmianę znaczenia tekstu.

W elemencie sub można umieszczać na przykład fragmenty wzorów chemicznych albo elementy wzorów matematycznych – zobacz przykłady użycia elementu sub.

Choć elementu sub często używa się w połączeniu z elementem var we wzorach matematycznych (zwłaszcza mniej skomplikowanych), to jednak do bardziej rozbudowanych konstrukcje zalecane jest używanie języka MathML.

Przykład użycia elementu HTML sub

Przykład użycia elementu sub we wzorze chemicznym:

<p>H<sub>2</sub>O</p>

Wynik

H2O

Przykład użycia elementu sub we konstrukcji matematycznej:

<p>Logarytm liczby <var>b</var> przy podstawie <var>a</var> zapisujemy log<sub><var>a</var></sub><var>b</var>.</p>

Wynik

Logarytm liczby b przy podstawie a oznaczymy jako logab.

Kontekst użycia

Elementy nadrzędne Elementy, w których można używać elementów treści syntagmatycznej
Elementy potomneElementy syntagmatyczne
ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Interfejs DOMHTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element sub nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element sub obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.