Element label

> Dodaj do ulubionych |
Share

Element HTML label reprezentuje podpis elementu w interfejsie użytkownika na stronie internetowej. Podpis ten można powiązać z kontrolką formularza za pomocą atrybutu for albo umieszczając tę kontrolkę wewnątrz elementu label.

Przykłady użycia elementu HTML label

Formularz zawierający elementy z etykietami:

<form action=skrypt.php method=get>
  <label>Imię: <input name=imie type=text></label>
  <label>Nazwisko: <input name=nazwisko type=text></label>
  <input type=submit value=Wyślij>
</form>

Kontekst użycia

Modele treści HTML5 treść ogólna, syntagmatyczna, interaktywna, formularzowa
Elementy nadrzędne elementy treści syntagmatycznej
Elementy potomne

elementy treści syntagmatycznej

Znaczniki Znaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Normy HTML 5 — podrozdział 4.10.6; HTML 4.01 — podrozdział 17.9.1
Interfejs DOM HTMLLabelElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

W HTML 5 dodano nowy atrybut form

Obsługa przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Element label nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne oraz:

Atrybut Opis
for Służy do wiązania elementu label z kontrolką formularza. Wartością tego atrybutu musi być identyfikator kontrolki (wartość jej atrybutu id)
form Umożliwia powiązanie elementu label z formularzem