Atrybut form

> Dodaj do ulubionych

Atrybut HTML form służy do wiązania kontrolki formularza z samym elementem formularza. Wartością tego atrybutu musi być identyfikator elementu formularza znajdującego się w tym samym dokumencie, co związana z tym formularzem kontrolka. Jeśli atrybut form nie jest zdefiniowany, kontrolka musi znajdować się wewnątrz formularza i wówczas jest związana z tym formularzem, który ją zawiera. Atrybut form pozwala natomiast na umieszczanie kontrolek formularzy w dowolnym miejscu dokumentu, także poza elementami formularzy.

Przykłady użycia

Element input umieszczony poza elementem formularza i związany z formularzem o nazwie kolory.

<div>
  <label>Czerwony: <input type="radio" value="czerwony" form="kolory"></label>
</div>

<form action="SprawdzKolory.php" method="get" id="kolory">
  ...
</form>

Składnia atrybutu form

<nazwa_elementu form="identyfikator_formularza" />

Elementy związane z atrybutem form

Atrybut form dotyczy elementów button, fieldset, input, keygen, label, object, output, select oraz textarea.

Wartości atrybutu form

WartośćOpis
identyfikator_formularzaOkreśla identyfikator formularza, z którym związany jest element

Obsługa atrybutu form przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut form jest nowością języka HTML5.