Atrybut title

> Dodaj do ulubionych

Atrybut title służy do ustawiania krótkiego dodatkowego opisu elementu. Opis ten jest przez większość przeglądarek wyświetlany w chmurce pojawiającej się w wyniku najechania kursorem na element mający zdefiniowany ten atrybut.

Przykład użycia

Obraz graficzny z krótkim opisem w atrybucie title.

<abbr title="Hypertext Markup Language">HTML</abbr>
<a href="https://shebang.pl" title="Najlepsze teksty o programowaniu">shebang.pl</a>

Składnia atrybutu title

<nazwa_elementu title="tekst">

Elementy związane z atrybutem title

W HTML5 atrybut title można definiować dla wszystkich elementów, natomiast w HTML 4 — dla wszystkich elementów oprócz base, basefont, head, html, meta, param, script oraz title.

Wartości atrybutu title

WartośćOpisHTML 4.01/HTMLHTML5
tekstW przypadku obrazu graficznego może to być informacja o autorze albo opis, w przypadku akapitu może to być przypis albo komentarz do tekstu, w przypadku cytatu mogą to być dodatkowe informacje o źródle, w przypadku treści interaktywnej może to być etykieta albo instrukcje dotyczące sposobu użycia danego elementu itd.

Różnice między HTML 4 a HTML 5

W języku HTML 5 atrybut title jest tzw. atrybutem globalnym, tzn. może być stosowany do wszystkich elementów. Natomiast w HTML 4 atrybut ten jest dozwolony dla wszystkich elementów oprócz base, basefont, head, html, meta, param, script oraz title.

Uwagi

Atrybut title w elementach link, abbr oraz input ma dodatkowe właściwości semantyczne.