Atrybut type

> Dodaj do ulubionych

Atrybut type służy do określania typu treści elementu, rodzaju kontrolki formularza oraz stylu numerowania list uporządkowanych i nieuporządkowanych.

Przykłady użycia

Przykłady zastosowania atrybutu type dla różnych elementów


<a href="https://shebang.pl" type="text/html">Shebang.pl</a>

<input type="submit" value="Wyślij" />

<style type="text/css">reguły CSS</style>

Składnia atrybutu type

<nazwa_elementu type="typ">

Elementy związane z atrybutem type

Atrybut type dotyczy elementów a, link, object, param, script, style, input, li, ol, ul oraz button

Wartości atrybutu type

Atrybut type może mieć wiele różnych wartości w zależności od elementu, dla którego jest definiowany. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w opisach poszczególnych elementów.

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Dla elementów li, ol atrybut type dostępny jest tylko w HTML 4.01. Dla elementu input element type ma kilka nowych wartości w języku HTML5.