Atrybut usemap

> Dodaj do ulubionych

Atrybut HTML usemap określa nazwę lub identyfikator mapy odsyłaczy, która ma zostać powiązana z obrazem wskazywanym przez element img.

Jego wartością może być nazwa lub identyfikator elementu map zawierającego definicje obszarów (w postaci elementów area), których kliknięcie powoduje przejście pod określony adres.

Przykład użycia

<img src="animals.jpg" width="1075" height="764" alt="Zwierzęta" usemap="#zwierzeta">

<map name="zwierzeta">
    <area shape="rect" alt="Szczur" href="szczur.html" coords="491,232,107,103">
    <area shape="circle" alt="Mysz" href="mysz.html" coords="757,223,114">
    <area shape="poly" alt="Chomik" href="chomik.html" coords="126,399,271,356,390,385,395,448,327,517,194,620,102,546">
</map>

Składnia atrybutu HTML usemap

<img usemap="id-lub-nazwa-elementu-map" alt="Shebang">

Elementy związane z atrybutem usemap

Atrybut usemap jest związany z elementem img.

Wartości atrybutu usemap

Wartością atrybutu usemap jest identyfikator (wartość atrybutu id) lub nazwa (wartość atrybutu name) elementu img.