Atrybut target

> Dodaj do ulubionych

Atrybut target służy do określania miejsca, w którym ma zostać wyświetlona odpowiedź po zatwierdzeniu przez użytkownika formularza lub miejsca otwarcia strony po kliknięciu łącza.

Przykłady użycia

Po zatwierdzeniu poniższego formularza użytkownik zostanie przeniesiony na nową stronę z odpowiedzią.

<form action="skrypt.php" method="post" target="_blank">
  Imię: <input type="text" name="imie" />
  Nazwisko: <input type="text" name="nazwisko" />
  <input type="submit" value="Wyślij" />
</form>

Kliknięcie poniższego łącza spowoduje otwarcie strony w nowym oknie lub w nowej karcie przeglądarki.

<a href="https://shebang.pl" target="_blank">Shebang.pl</a>

Składnia atrybutu target

<form target="_blank|_self|_parent|_top|nazwa_ramki">

Elementy związane z atrybutem target

Atrybut formtarget można definiować dla elementów form, a, area, base oraz link.

Wartości atrybutu formtarget

WartośćOpisHTML 4.01/XHTML 1.0HTML5
_blankPowoduje otwarcie zasobu w nowym oknie lub nowej karcie
_parentPowoduje otwarcie zasobu w nadrzędnym kontekście przeglądania. Jeśli nie ma nadrzędnego kontekstu, opcja ta działa, jak _self
_selfPowoduje otwarcie zasobu w tym samym oknie
_topPowoduje otwarcie zasobu w kontekście przeglądania, który jest nadrzędny względem bieącego i nie ma rodzica
nazwa_ramkiPowoduje otwarcie zasobu w ramce o podanej nazwie

Obsługa atrybutu target przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Atrybut target jest obsługiwany przez wszystkie najważniejsze przeglądarki.

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

W języku HTML5 atrybut target nie jest obsługiwany dla elementu link.

Uwagi

W DTD HTML 4.01 i XHTML 1.0 Strict atrybut target dla elementu form nie jest obsługiwany.