Atrybut srclang

> Dodaj do ulubionych

Atrybut srclang służy do określania języka ścieżki tekstowej zdefiniowanej przy użyciu elementu track w HTML5.

Przykłady użycia

Element wideo z elementem track mającym zdefiniowaną ścieżkę tekstową w języku polskim.

<video src="brave.webm">
  <track kind=subtitles src=brave.pl.vtt srclang=pl lang=pl label="Polski" default>
</video>

Na podstawie przykładu ze strony http://www.w3.org/TR/html5/the-track-element.html#htmltrackelement

Składnia atrybutu srclang

<track srclang="kod_języka">

Elementy związane z atrybutem srclang

Atrybut srclang dotyczy elementu track.

Wartości atrybutu srclang

WartośćOpis
kod_językaOkreśla język ścieżki tekstowej. Jego wartość musi być zgodna z normą BCP 47. Atrybut ten jest obowiązkowy, jeżeli atrybut kind elementu track ma wartość subtitles.

Obsługa atrybutu srclang przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer
✔ (wstępna implementacja w Chrome 16)

Różnice między HTML 4.01 a HTM5

Atrybut srclang jest nowością języka HTML5.

Zobacz również