Atrybut autoplay

> Dodaj do ulubionych |
Share

Atrybut autoplay wskazuje, że odtwarzanie pliku audio lub wideo może rozpocząć się bezpośrednio po wczytaniu strony przez przeglądarkę.

Przykład użycia

Po wczytaniu strony nastąpi automatyczne odtworzenie pliku muzyka.mp3.

<audio autoplay>
  <source src="muzyka.mp3" type="audio/mpeg">
    Twoja przeglądarka nie obsługuje elementu audio.
</audio>

Składnia atrybutu autoplay

<nazwa_elementu autoplay>
<nazwa_elementu autoplay="autoplay" />

Elementy związane z atrybutem autoplay

Atrybut autoplay dotyczy elementów audio i video.

Wartości atrybutu autoplay

Atrybut autoplay jest atrybutem logicznym (ang. boolean attribute), co oznacza, że nie ma żadnych wartości, a jedynie może być zdefiniowany lub nie. Atrybuty logiczne można definiować na dwa sposoby — w stylu HTML i XHTML:

  • HTML: należy tylko wpisać nazwę atrybutu, np. <video autoplay>
  • XHTML: należy wpisać nazwę atrybutu i dodatkowo zdefiniować ją jako jego wartość, np. <video autoplay="autoplay" />

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut autoplay jest nowością języka HTML5.