Atrybut autoplay

> Dodaj do ulubionych

Atrybut autoplay wskazuje, że odtwarzanie pliku audio lub wideo może rozpocząć się bezpośrednio po wczytaniu strony przez przeglądarkę.

Przykład użycia

Po wczytaniu strony nastąpi automatyczne odtworzenie pliku muzyka.mp3.

<audio autoplay>
  <source src="muzyka.mp3" type="audio/mpeg">
    Twoja przeglądarka nie obsługuje elementu audio.
</audio>

Składnia atrybutu autoplay

<nazwa_elementu autoplay>
<nazwa_elementu autoplay="autoplay" />

Elementy związane z atrybutem autoplay

Atrybut autoplay dotyczy elementów audio i video.

Wartości atrybutu autoplay

Atrybut autoplay jest atrybutem logicznym (ang. boolean attribute), co oznacza, że nie ma żadnych wartości, a jedynie może być zdefiniowany lub nie. Atrybuty logiczne można definiować na dwa sposoby — w stylu HTML i XHTML:

  • HTML: należy tylko wpisać nazwę atrybutu, np. <video autoplay>
  • XHTML: należy wpisać nazwę atrybutu i dodatkowo zdefiniować ją jako jego wartość, np. <video autoplay="autoplay" />

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut autoplay jest nowością języka HTML5.