Atrybut formenctype

> Dodaj do ulubionych

Atrybut formenctype służy do określania kodowania danych z formularza przesyłanych na serwer i przesłania ustawienie atrybutu enctype formularza.

Przykłady użycia

Naciśnięcie przycisku w poniższym formularzu spowoduje przesłanie danych na serwer przy użyciu domyślnego kodowania. Natomiast dane z pola input typu plikowego zostaną wysłane jako multipart/form-data

<form action="skrypt.php" method="post">
  Imię: <input type="text" name="imie" />
  Nazwisko: <input type="text" name="nazwisko" />
  <button type="submit">Wyślij</button>
  <input type="file" formenctype="multipart/form-data" />
</form>

Składnia atrybutu formenctype

<nazwa_elementu formenctype="kodowanie danych">

Elementy związane z atrybutem formenctype

Atrybut formenctype dotyczy elementów button i input

Wartości atrybutu formenctype

WartośćOpisHTML 4.01/XHTML 1.0HTML5
application/x-www-form-urlencodedPowoduje zakodowanie wszystkich znaków przed ich wysłaniem (spacje są zamieniane na znaki +, a znaki specjalne — na wartości szesnastkowe ASCII). Jest to wartość domyślna
multipart/form-dataPowoduje, że nie są kodowane żadne znaki. Wartości tej należy używać dla elementów input z atrybutem type ustawionym na file
text/plainPowoduje zamianę spacji na znaki + i pozostawienie znaków specjalnych bez kodowania

Atrybut formenctype jest obsługiwany przez wszystkie najważniejsze przeglądarki oprócz Internet Explorera.

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut formenctype jest nowością języka HTML5.