Atrybut poster

> Dodaj do ulubionych |
Share

Atrybut poster służy do określania obrazu graficznego, który ma być wyświetlany podczas pobierania filmu lub zanim zostanie włączone odtwarzanie filmu.

Przykład użycia

W poniższym przykładzie podczas wczytywania filmu będzie widoczny obraz czekaj.jpg

<video controls="controls" autoplay="autoplay" src="wideo.ogg" poster="czekaj.jpg">
  Twoja przeglądarka nie obsługuje elementu video języka HTML5
</video>

Składnia atrybutu poster

<video translate="URL">

Elementy związane z atrybutem poster

Atrybut poster dotyczy elementu video języka HTML5.

Wartości atrybutu poster

Wartość Opis
URL Względny lub bezwzględny adres URL obrazu graficznego. Jeśli atrybut poster nie jest zdefiniowany, nic nie jest wyświetlane do czasu wczytania pierwszej klatki filmu, która następnie zostaje wyświetlona.

Obsługa atrybutu poster przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut poster jest nowością języka HTML5.

Zobacz również