Atrybut method

> Dodaj do ulubionych

Atrybut method służy do określania metody wysyłania danych z formularza.

Przykład użycia

Naciśnięcie przycisku Wyślij poniższego formularza spowoduje przesłanie jego danych na serwer za pomocą metody POST.

<form action="skrypt.php" method="post">
  Imię: <input type="text" name="imie" />
  Nazwisko: <input type="text" name="nazwisko" />
  <input type="submit" value="Wyślij" />
</form>

Składnia atrybutu method

<nazwa_elementu method="get|post">

Elementy związane z atrybutem method

Atrybut method można definiować dla elementu form.

Wartości atrybutu method

WartośćOpisHTML 4.01/XHTML 1.0HTML5
GETPowoduje wysłanie danych formularza na serwer metodą GET. Jest to metoda domyślna
POSTPowoduje wysłanie danych formularza na serwer metodą POST