Atrybut crossorigin

> Dodaj do ulubionych

Atrybut crossorigin służy do konfigurowania żądań CORS dla danych pobieranych przez element.

Przykład użycia

Żądania CORS dla tego elementu nie będą miały ustawionej flagi danych potwierdzających tożsamość (ang. credentials flag).

<img src="pies.jpg" alt="Mój pies" crossorigin="anonymous" />

Składnia atrybutu crossorigin

<nazwa_elementu crossorigin="anonymous|use-credentials">

Elementy związane z atrybutem crossorigin

Atrybut crossorigin dotyczy elementów audio, img oraz video.

Wartości atrybutu crossorigin

WartośćOpis
anonymousŻądania CORS dla elementu nie będą miały ustawionej flagi danych potwierdzających tożsamość
use-credentialsŻądania CORS dla elementu będą miały ustawioną flagę danych potwierdzających tożsamość

Obsługa atrybutu src przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

W języku HTML 4.01 atrybut crossorigin nie występuje

Uwagi

W specyfikacji CORS określenie „dane potwierdzające tożsamość” (ang. user credentials) oznacza cookie, dane uwierzytelniające HTTP oraz certyfikaty SSL klienta. Nie odnosi się natomiast do uwierzytelniania proxy ani nagłówka Origin.