Atrybut alink

> Dodaj do ulubionych

Atrybut alink służy do ustawiania koloru aktywnych łączy na stronie internetowej.

Przykład użycia

Aktywne łącza w dokumencie, do którego należy poniższy element body, będą czerwone.

<body alink="red">
  <p>
    <a href="https://shebang.pl">Najlepszy serwis dla programistów</a>
  </p>
</body>

Składnia atrybutu alink

<body alink="kolor">

Elementy związane z atrybutem alink

Atrybut alink można definiować tylko dla elementu body.

Wartości atrybutu alink

WartośćOpisHTML 4.01/XHTMLHTML5
nazwa_koloruSłowo kluczowe języka HTML określające kolor, np. green
wartość_szesnastkowa_RGBDefinicja koloru w szesnastkowym (heksadecymalnym) formacie RGB, np. #008000

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

W języku HTML5 atrybut alink został usunięty. Zamiast niego należy używać pseudoklasy :active CSS, np. a:active {color: green;}.

Uwagi

alink jest przestarzałym atrybutem prezentacyjnym, który już w językach HTML 4.01 i XHTML 1.0 był wycofywany z użycia (był niedostępny w DTD strict).