Atrybut maxlength

> Dodaj do ulubionych

Atrybut maxlength służy do określania maksymalnej liczby znaków (w punktach kodowych Unicode), jaką można wpisać w elementach input typu text, email (tylko w HTML 5), search (tylko w HTML5), password, tel (tylko w HTML5) oraz url (tylko w HTML5) i textarea. Wartość tego atrybutu może być większa od wartości atrybutu size. Jeśli atrybut maxlength nie zostanie zdefiniowany, w polu można wprowadzić nieograniczoną liczbę znaków. Liczba ujemna w wartości tego atrybutu powoduje zastosowanie ustawienia domyślnego, czyli można wprowadzić nieograniczoną liczbę znaków.

Przykład użycia

Element input typu text przyjmujący tekst o maksymalnej długości 200 znaków.

<input type="text" maxlength="200">

Składnia atrybutu maxlength

<nazwa_elementu maxlength="liczba_całkowita">

Elementy związane z atrybutem maxlength

Atrybut maxlength dotyczy elementówinput typu text, email (tylko w HTML 5), search (tylko w HTML5), password, tel (tylko w HTML5) oraz url (tylko w HTML5) i textarea.

Wartości atrybutu maxlength

WartośćOpis
liczba_całkowitaOkreśla maksymalną długość tekstu wprowadzanego w polu

Obsługa atrybutu maxlength przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

W HTML5 atrybut maxlength ma zastosowanie także do elementu textarea — w HTML 4.01 ma zastosowanie tylko do elementu input.