Atrybut placeholder

> Dodaj do ulubionych

Atrybut placeholder reprezentuje krótką podpowiedź (słowo lub wyrażenie) mającą pomóc użytkownikowi przy wprowadzaniu danych w polu formularza. Wskazówką tą może być przykłdowa wartość albo krótki opis wymaganego formatu danych. W wartości tego atrybutu nie mogą znajdować się znaki nowego wiersza (U+000A) ani powrotu karetki (U+000D) — jeśli zostaną użyte, przeglądarka i tak je usunie. Wartość atrybutu placeholder jest wyświetlana w polu i znika, gdy pole to zostanie aktywowane przez użytkownika, np. kliknięciem albo za pomocą klawisza Tab.

Przykłady użycia

Element formularza przyjmujący tylko ciągi składające się z jednej cyfry i trzech wielkich liter.

<label>Wyszukiwarka: <input type="text" placeholder="Szukana fraza" /></label>

Składnia atrybutu placeholder

<nazwa_elementu placeholder="tekst" />

Elementy związane z atrybutem placeholder

Atrybut placeholder dotyczy elementów input typu text, search, tel, url i email oraz textarea.

Wartości atrybutu placeholder

WartośćOpis
tekstTekst, który ma zostać wyświetlony w polu formularza w roli wskazówki

Obsługa atrybutu placeholder przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut placeholder jest nowością języka HTML5.