Atrybut novalidate

> Dodaj do ulubionych

Atrybut novalidate wyłącza sprawdzanie poprawności danych pól formularza.

Przykład użycia

Dane z pól poniższego formularza nie zostaną sprawdzone przed wysłaniem na serwer.

<form action="skrypt.php" method="post" novalidate="novalidate">
  Imię: <input type="text" name="imie" />
  Nazwisko: <input type="text" name="nazwisko" />
  <input type="submit" value="Wyślij" />
</form>

Składnia atrybutu novalidate


<form novalidate="novalidate">

<form novalidate>

Elementy związane z atrybutem novalidate

Atrybut novalidate można definiować dla elementu form.

Wartości atrybutu novalidate

Atrybut novalidate jest atrybutem logicznym (ang. boolean attribute), co oznacza, że nie ma żadnych wartości, a jedynie może być zdefiniowany lub nie. Atrybuty logiczne można definiować na dwa sposoby — w stylu HTML i XHTML:

  • HTML: należy tylko wpisać nazwę atrybutu, np. <input type="submit" novalidate>
  • XHTML: należy wpisać nazwę atrybutu i dodatkowo zdefiniować ją jako jego wartość, np. <input type="submit" novalidate="novalidate" />

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut novalidate jest nowością języka HTML5.

Zobacz również