Atrybut value

> Dodaj do ulubionych

Atrybut value ma różne zastosowania w zależności od tego, dla jakiego elementu zostanie zdefiniowany.

Atrybut value dla elementów button i option

W elementach button i option atrybut value określa wartość do wysłania z formularzem. Jeśli atrybut ten nie zostanie zdefiniowany, dla elementów tych w formularzu zostaje wysłany pusty łańcuch.

Przykład użycia

Przycisk zatwierdzania formularza o wartości przycisk_zatwierdz.

<button name="przycisk" type="submit" value="przycisk_zatwierdz">Zatwierdź formularz</button>

Atrybut value dla elementu input

W elemencie input atrybut value określa wartość domyślną tego elementu, która zostanie wysłana w formularzu, jeśli użytkownik nie poda żadnej wartości. Atrybut value jest obowiązkowy dla elementu input typów radio i checkbox.

Przykład użycia

Pole wyboru formularza.

<input type="checkbox" value="zaznaczono_mnie" />

Atrybut value dla elementu data

W elemencie data atrybut value zawiera reprezentację zawartości elementu w formacie zrozumiałym dla maszyny. Dla elementu data atrybut value jest obowiązkowy.

Przykład użycia

Element data.

<data value="8">Osiem</data>

Atrybut value dla elementu li

W elemencie li atrybut value określa liczbę porządkową tego elementu.

Przykłady użycia

Element li o liczbie porządkowej 2.

<li value="2">Drugi element listy</li>

Atrybut value dla elementów meter i progress

W elementach meter i progress atrybut value określa wartość wskazywaną jako bieżącą wartość „licznika”. Dla elementu meter atrybut ten jest obowiązkowy.

Przykład użycia

Element meter o wartości maksymalnej (max) 20 i bieżącej (value) 5.

<meter value="5" max="20">Przetworzono 5 z 20</meter>

Atrybut value dla elementu param

W elemencie param atrybut value określa wartość parametru reprezentowanego przez ten element. Jest to atrybut obowiązkowy.

Przykłady użycia

Element param o wartości maksymalnej (max) 20 i bieżącej (value) 5.

<param name="o3d_features" value="FloatingPointTextures">

Przykład zaczerpnięty ze strony http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/#attr-param-value

Elementy związane z atrybutem value

Atrybut value dotyczy elementów button, option, input, data (tylko w HTML 5), li, meter (tylko w HTML 5), progress (tylko w HTML 5) oraz param.

Obsługa atrybutu value przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut value jest dostępny dla kilku nowych elementów języka HTML5.