Atrybut formtarget

> Dodaj do ulubionych

Atrybut formtarget służy do określania miejsca, w którym ma zostać wyświetlona odpowiedź po zatwierdzeniu przez użytkownika formularza. Atrybut ten przesłania ustawienie atrybutu target.

Przykład użycia

Poniższy formularz ma dwa przyciski zatwierdzenia, z których drugi powoduje otwarcie nowego okna.

<form action="skrypt.php" method="post">
  Imię: <input type="text" name="imie" />
  Nazwisko: <input type="text" name="nazwisko" />
  <input type="submit" value="Wyślij" />
  <input type="submit" value="Wyślij" formtarget="_blank" />
</form>

Składnia atrybutu formtarget

<nazwa_elementu formtarget="_blank|_self|_parent|_top|nazwa_ramki_wewnętrznej">

Elementy związane z atrybutem formtarget

Atrybut formtarget można definiować dla elementów button i input typu submit.

Wartości atrybutu formtarget

WartośćOpisHTML 4.01/XHTML 1.0HTML5
_blankPowoduje otwarcie odpowiedzi z serwera w nowym oknie lub nowej karcie
_parentPowoduje otwarcie odpowiedzi z serwera w nadrzędnym kontekście przeglądania. Jeśli nie ma nadrzędnego kontekstu, opcja ta działa, jak _self
_selfPowoduje otwarcie odpowiedzi z serwera w tym samym oknie
_topPowoduje otwarcie odpowiedzi w kontekście przeglądania, który jest nadrzędny względem bieącego i nie ma rodzica
nazwa_ramkiPowoduje otwarcie odpowiedzi w ramce wewnętrznej o podanej nazwie

Obsługa atrybutu formtarget przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Atrybut formtarget jest obsługiwany przez wszystkie najważniejsze przeglądarki oprócz Internet Explorera.

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut formtarget jest nowością języka HTML5.