Atrybut contextmenu

> Dodaj do ulubionych

Atrybut contextmenu służy do określania menu kontekstowego dla elementu. Wyznaczone w ten sposób menu wyświetli się, gdy użytkownik kliknie element prawym przyciskiem myszy.

Przykład użycia

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy poniższego elementu div spowoduje wyświetlenie menu kontekstowego o nazwie mojemenu.

<div contextmenu="mojemenu">Dla tego elementu zdefiniowane jest menu kontekstowe.</div>

<menu type="context" id="mojemenu">
  <command label="Pierwszy element menu" onclick="obslugaKlikniecia()">
  <command label="Drugi element menu" onclick="obslugaKlikniecia2()">
</menu>

Składnia atrybutu contextmenu

<nazwa_elementu contextmenu="identyfikator_menu">

Elementy związane z atrybutem contextmenu

Atrybut contextmenu można definiować dla wszystkich elementów języka HTML5.

Wartości atrybutu contextmenu

WartośćOpisHTML 4.01/XHTML 1.0HTML5
identyfikator_menuIdentyfikator menu (elementu menu), którego zawartość ma się wyświetlić jako menu kontekstowe elementu

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut contextmenu jest nowością języka HTML5.

Zobacz również