Atrybut icon

> Dodaj do ulubionych

Atrybut icon służy do określania ikony dla elementu polecenia (command).

Przykład użycia

Polecenie ze zdefiniowaną ikoną.

<command type="command" label="External" icon="external.png" />

Składnia atrybutu icon

<command icon="adres_URL_ikony">

Elementy związane z atrybutem icon

Atrybut icon można definiować dla elementu command.

Wartości atrybutu icon

WartośćOpisHTML 4.01/XHTML 1.0HTML5
adres URL ikonyWzględny lub bezwzględny adres URL pliku graficznego mającego pełnić rolę ikony polecenia

Obsługa atrybutu icon przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut icon jest nowością języka HTML5.

Zobacz również