Atrybut icon

> Dodaj do ulubionych |
Share

Atrybut icon służy do określania ikony dla elementu polecenia (command).

Przykład użycia

Polecenie ze zdefiniowaną ikoną.

<command type="command" label="External" icon="external.png" />

Składnia atrybutu icon

<command icon="adres_URL_ikony">

Elementy związane z atrybutem icon

Atrybut icon można definiować dla elementu command.

Wartości atrybutu icon

Wartość Opis HTML 4.01/XHTML 1.0 HTML5
adres URL ikony Względny lub bezwzględny adres URL pliku graficznego mającego pełnić rolę ikony polecenia

Obsługa atrybutu icon przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut icon jest nowością języka HTML5.

Zobacz również