Atrybut kind

> Dodaj do ulubionych

Atrybut kind elementu track języka HTML5 służy do określania rodzaju ścieżki tekstowej dołączonej do zasobu multimedialnego.

Przykład użycia

Element wideo z napisami w kilku językach i różnymi ścieżkami tekstowymi.

<video src="brave.webm">
  <track kind=subtitles src=brave.en.vtt srclang=en label="English">
  <track kind=captions src=brave.en.hoh.vtt srclang=en label="English for the Hard of Hearing">
  <track kind=subtitles src=brave.fr.vtt srclang=fr lang=fr label="Français">
  <track kind=subtitles src=brave.de.vtt srclang=de lang=de label="Deutsch">
  <track kind=subtitles src=brave.pl.vtt srclang=pl lang=pl label="Polski" default>
</video>

Na podstawie przykładu ze strony http://www.w3.org/TR/html5/the-track-element.html#htmltrackelement.

Składnia atrybutu kind

<track default="captions|chapters|descriptions|metadata|subtitles">

Elementy związane z atrybutem kind

Atrybut kind dotyczy elementu track języka HTML5.

Wartości atrybutu kind

WartośćOpis
captionsTranskrypcja lub tłumaczenie dialogów, efektów dźwiękowych, ważnych dla akcji elementów muzycznych i innych elementów dźwiękowych, które są przydatne, gdyu dźwięk jest niedostępny lub słabo słyszalny (ze względu na wyciszenie, hałasy dobiegające z zewnątrz lub wady słuchu użytkownika). Teksty te są nakładane na filmy.
chaptersTytuły rozdziałów służące do nawigacji po zasobie multimedialnym. Są wyświetlany jako interaktywne listy w interfejsie przeglądarki internetowej.
descriptionsTekstowe opisy składnika wideo elementu multimedialnego, przeznaczone do syntezy audio, gdy obraz jest niewyraźny, niedostępny lub bezużyteczny (np. ze względu na to, że użytkownik korzysta z aplikacji nie mającej ekranu podczas jazdy albo jest niewidomy).
metadataŚcieżki przeznaczone do użytku z poziomu skryptów. Nie są wyświetlane przez przeglądarkę internetową.
subtitlesTranskrypcja lub tłumaczenie dialogów, przeznaczona do użytku, gdy dźwięk jest dostępny ale niezrozumiały (np. ponieważ użytkownik nie zna tego języka). Teksty te są nakładane na filmy.

Obsługa atrybutu kind przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut kind jest nowością języka HTML5.

Zobacz również