Atrybut loop

> Dodaj do ulubionych

Atrybut logiczny loop służy do określania, czy odtwarzanie zasobu multimedialnego po jego zakończeniu ma się rozpocząć od nowa.

Przykład użycia

Poniższy film będzie odtwarzany w kółko.

<video src="foo.ogg" loop> ... </video>

Składnia atrybutu loop


<nazwa_elementu loop> — styl HTML
<nazwa_elementu loop="loop"> — styl XHTML

Elementy związane z atrybutem loop

Atrybut loop dotyczy elementów audio i video języka HTML5.

Wartości atrybutu loop

Atrybut loop jest atrybutem logicznym (ang. boolean attribute), co oznacza, że nie ma żadnych wartości, a jedynie może być zdefiniowany lub nie. Atrybuty logiczne można definiować na dwa sposoby — w stylu HTML i XHTML:

  • HTML: należy tylko wpisać nazwę atrybutu, np. <p loop>Akapit</p>
  • XHTML: należy wpisać nazwę atrybutu i dodatkowo zdefiniować ją jako jego wartość, np. <p loop="loop">Akapit</p>

Obsługa atrybutu loop przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut loop jest nowością języka HTML5.