Atrybut src

> Dodaj do ulubionych

Atrybut src służy do określania adresu URL zasobu elementu graficznego, multimedialnego lub formularza.

Przykłady użycia

Pierwszy element wstawia na stronę obraz o nazwie pies.jpg, drugi wstawia wstawia plik muzyczny o nazwie muzyka.mp3, a trzeci to element formularza z ustawioną grafiką.


<img src="pies.jpg" alt="Mój pies" />
<source src="plikaudio.ogg" type="audio/ogg" />
<input type="image" src="przycisk.gif" alt="Przycisk zatwierdzania" />

Składnia atrybutu src

<nazwa_elementu src="URL">

Elementy związane z atrybutem src

Atrybut src dotyczy elementów audio (tylko HTML5), embed (tylko HTML5), frame (tylko HTML 4), iframe, img, input, script, source (tylko HTML5), track (tylko HTML5) oraz video (tylko HTML5).

Wartości atrybutu src

WartośćOpisHTML 4.01/XHTML 1.0HTML5
URLWzględny lub bezwzględny adres URL wskazujący miejsce przechowywania pliku graficznego lub multimedialnego

Obsługa atrybutu src przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Różnice między tymi językami są związane tylko z obecnością nowych elementów w HTML5 i brakiem w HTML5 niektórych elementów z HTML 4.01.