Atrybut media

> Dodaj do ulubionych

Atrybut media służy do określania typu mediów, do których odnosi się dany element.

Przykład użycia

Łącze prowadzące do zasobu przeznaczonego do druku.

<a href="/druk.php" media="print">Wersja strony do druku.</a>

Składnia atrybutu media

<nazwa_elementu media="wartość">

Elementy związane z atrybutem media

W HTML5 atrybut media można definiować dla elementów a, area, link, source, style, natomiast w HTML 4.01 — dla elementów style i link.

Wartości atrybutu media

WartośćOpisHTML 4.01/XHTML 1.0HTML5
Nazwa typu mediów lub zapytanie medialne (ang. media query)W języku HTML 4.01 dostępne są tylko proste nazwy typów mediów: screen, tty, tv, projection, handheld, print, braille, aural, all. W HTML5 wartością atrybutu media mogą być tzw. zapytania medialne (ang. media queries), które są nadzbiorem typów mediów z HTML 4.01

Obsługa atrybutu media przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4 a HTML5

W języku HTML 4.01 atrybut media dotyczy tylko elementów style i link, a w HTML5 — elementów a, area, link, source, style.