Atrybut pattern

> Dodaj do ulubionych

Atrybut pattern służy do określania wyrażenia regularnego według którego ma być sprawdzana poprawność danych wprowadzonych w polu input formularza. W atrybucie title można umieścić dodatkowe informacje objaśniające działanie zastosowanego wzorca, które mogą zostać wyświetlone (np. w chmurce), gdy użytkownik wpisze niedozwoloną wartość. Atrybut pattern ma zastosowanie tylko do elementu input typu text, search, tel, url oraz email.

Przykład użycia

Element formularza przyjmujący tylko ciągi składające się z jednej cyfry i trzech wielkich liter

<label>Numer części:
  <input pattern="[0-9][A-Z]{3}" name="part"
title="Numer części musi się składać z cyfry i trzech wielkich liter."/>
</label>

Składnia atrybutu pattern

<input pattern="wyrażenie_regularne" />

Elementy związane z atrybutem pattern

Atrybut pattern dotyczy elementu input.

Wartości atrybutu pattern

WartośćOpis
wyrażenie_regularneWyrażenie regularne, wg którego ma być sprawdzana treść wprowadzona przez użytkownika w polu formularza. Wyrażenie to musi być zgodne z normą języka JavaScript opisaną w specyfikacji ECMA 262, edycja 5.1 w podrozdziale 15.10

Obsługa atrybutu pattern przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut pattern jest nowością języka HTML5.

Zobacz również