Atrybut sandbox

> Dodaj do ulubionych

Atrybut sandbox elementu iframe języka HTML5 służy do określania dodatkowych ograniczeń dotyczących treści osadzanej na stronie internetowej w ramce wewnętrznej. Gdy atrybut ten zostanie zdefiniowany, treść osadzona jest traktowana tak, jakby pochodziła z całkiem obcego źródła, formularze i skrypty są w niej wyłączone, łącza nie mogą prowadzić do innych kontekstów przeglądania a wtyczki są zabezpieczone. Za pomocą odpowiednich słów kluczowych (opis poniżej) można te zabezpieczenia zmodyfikować. Słowa kluczowe w wartości tego elementu, jeśli jest ich więcej niż jedno, należy oddzielać spacjami.

Przykład użycia

Ramka wewnętrzna z wyłączonym ograniczeniem „obcego źródła” oraz z włączoną obsługą formularzy i skryptów.

<iframe sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts" src="https://shebang.pl"></iframe>

Składnia atrybutu sandbox

<iframe sandbox="allow-forms|allow-popups|allow-same-origin|allow-scripts|allow-top-navigation" />

Elementy związane z atrybutem sandbox

Atrybut sandbox dotyczy elementu iframe.

Wartości atrybutu sandbox

WartośćOpis
allow-formsWłącza obsługę formularzy w osadzonym dokumencie
allow-popupsWłącza obsługę wyskakujących okienek w osadzonym dokumencie
allow-same-originSprawia, że treść osadzonego dokumentu może być traktowana jak pochodząca z tego samego źródła, co sam dokument
allow-scriptsWłącza obsługę skryptów w osadzonym dokumencie
allow-top-navigationUmożliwia treści osadzonej nawigację do swojego kontekstu przeglądania najwyższego poziomu

Obsługa atrybutu sandbox przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut sandbox jest nowością języka HTML5.

Zobacz również