Atrybut download

> Dodaj do ulubionych

Atrybut download zdefiniowany dla hiperłącza oznacza, że hiperłącze to służy do pobierania jakiegoś zasobu. Wartość tego atrybutu, jeśli zostanie zdefiniowana oznacza sugerowaną nazwę dla wskazywanego pliku, pod jaką powinien on zostać zapisany w komputerze użytkownika. Wartości tej nie dotyczą żadne specjalne ograniczenia, ale należy wziąć pod uwagę, że systemy operacyjne mają różne zasady dotyczące stosowania znaków interpunkcyjnych w nazwach plików.

Przykład użycia

Kliknięcie poniższego łącza spowoduje pobranie na komputer pliku PDF pod nazwą Komputer w pracy tłumacza.pdf.

<a href="/download/ksiazka.pdf" download="Komputer w pracy tłumacza">Komputer w pracy tłumacza</a>

Składnia atrybutu download

<nazwa_elementu download="sugerowana nazwa pliku">

Elementy związane z atrybutem download

Atrybut download dotyczy elementów a i area.

Wartości atrybutu download

WartośćOpisHTML 4.01/XHTML 1.0HTML5
tekstSugerowana nazwa dla pliku pobranego na komputer użytkownika

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut download jest nowością języka HTML5.

Zobacz również