Atrybut rel

> Dodaj do ulubionych |
Share

Atrybut rel służy do określania relacji między dokumentem zawierającym łącze, a zasobem, do którego to łącze prowadzi.

Przykłady użycia

Łącze prowadzące do następnego rozdziału książki

<a href="/rozdzial2.php" rel="next">Drugi rozdział.</a>

Składnia atrybutu rel

<nazwa_elementu rel="wartość">

Elementy związane z atrybutem rel

Atrybut rel można definiować dla elementów a, area oraz link.

Wartości atrybutu rel

Wartością atrybutu rel może być lista oddzielanych spacjami tokenów. Atrybut ten nie ma wartości domyślnej i jeśli nie zostanie zdefiniowany, oznacza to, że dokument nie jest w żaden specyficzny sposób powiązany z zasobem, do którego prowadzi łącze. W typach łączy nie jest rozróżniana wielkość liter, a więc można np. napisać zarówno next jak i NEXT.

Wartość Możliwość użycia dla… Opis HTML 4.01/XHTML 1.0 HTML5
link a i area
alternate

Określa alternatywną reprezentację bieżącego dokumentu
stylesheet Importuje do dokumentu arkusz stylów
start Oznacza pierwszy dokument w serii dokumentów
next Oznacza, że bieżący dokument należy do serii dokumentów i wskazywany dokument jest następny w tej serii
prev Oznacza, że bieżący dokument należy do serii dokumentów i wskazywany dokument jest poprzedni w tej serii
contents Oznacza dokument zawierający spis treści
index Oznacza dokument zawierający indeks pojęć
glossary Oznacza dokument zawierający słowniczek pojęć z bieżącego dokumentu
Oznacza dokument zawierający informację o prawach autorskich do bieżącego dokumentu
chapter Oznacza dokument służący jako rozdział w serii dokumentów
section Oznacza dokument służący jako sekcja w serii dokumentów
subsection Oznacza dokument służący jako podsekcja w serii dokumentów
appendix Oznacza dokument służący jako dodatek w serii dokumentów
help Oznacza dokument zawierający informacje pomocnicze do bieżącego dokumentu
bookmark Oznacza, że łącze jest zakładką
nofollow Oznacza, że twórca bieżącego dokumentu nie poleca wskazywanego zasobu
noreferrer Wyłącza wysyłanie nagłówka Referrer HTTP, gdy łącze zostanie kliknięte
license Oznacza, że główna treść dokumentu jest udostępniana na licencji opisanej we wskazanym dokumencie
tag Określa słowo kluczowe opisujące bieżący dokument
author Określa łącze do autora bieżącego dokumentu
icon Importuje ikonę reprezentującą bieżący dokument
prefetch Oznacza, że docelowy zasób powinien być pobierany z wyprzedzeniem

Obsługa atrybutu rel przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Niektóre wartości atrybutu rel dostępne w HTML 4.01 są niedostępne w HTML5 i odwrotnie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w tabeli powyżej.