Atrybut rel

> Dodaj do ulubionych

Atrybut rel służy do określania relacji między dokumentem zawierającym łącze, a zasobem, do którego to łącze prowadzi.

Przykłady użycia

Łącze prowadzące do następnego rozdziału książki

<a href="/rozdzial2.php" rel="next">Drugi rozdział.</a>

Składnia atrybutu rel

<nazwa_elementu rel="wartość">

Elementy związane z atrybutem rel

Atrybut rel można definiować dla elementów a, area oraz link.

Wartości atrybutu rel

Wartością atrybutu rel może być lista oddzielanych spacjami tokenów. Atrybut ten nie ma wartości domyślnej i jeśli nie zostanie zdefiniowany, oznacza to, że dokument nie jest w żaden specyficzny sposób powiązany z zasobem, do którego prowadzi łącze. W typach łączy nie jest rozróżniana wielkość liter, a więc można np. napisać zarówno next jak i NEXT.

WartośćMożliwość użycia dla…OpisHTML 4.01/XHTML 1.0HTML5
linka i area
alternate

Określa alternatywną reprezentację bieżącego dokumentu
stylesheetImportuje do dokumentu arkusz stylów
startOznacza pierwszy dokument w serii dokumentów
nextOznacza, że bieżący dokument należy do serii dokumentów i wskazywany dokument jest następny w tej serii
prevOznacza, że bieżący dokument należy do serii dokumentów i wskazywany dokument jest poprzedni w tej serii
contentsOznacza dokument zawierający spis treści
indexOznacza dokument zawierający indeks pojęć
glossaryOznacza dokument zawierający słowniczek pojęć z bieżącego dokumentu
Oznacza dokument zawierający informację o prawach autorskich do bieżącego dokumentu
chapterOznacza dokument służący jako rozdział w serii dokumentów
sectionOznacza dokument służący jako sekcja w serii dokumentów
subsectionOznacza dokument służący jako podsekcja w serii dokumentów
appendixOznacza dokument służący jako dodatek w serii dokumentów
helpOznacza dokument zawierający informacje pomocnicze do bieżącego dokumentu
bookmarkOznacza, że łącze jest zakładką
nofollowOznacza, że twórca bieżącego dokumentu nie poleca wskazywanego zasobu
noreferrerWyłącza wysyłanie nagłówka Referrer HTTP, gdy łącze zostanie kliknięte
licenseOznacza, że główna treść dokumentu jest udostępniana na licencji opisanej we wskazanym dokumencie
tagOkreśla słowo kluczowe opisujące bieżący dokument
authorOkreśla łącze do autora bieżącego dokumentu
iconImportuje ikonę reprezentującą bieżący dokument
prefetchOznacza, że docelowy zasób powinien być pobierany z wyprzedzeniem

Obsługa atrybutu rel przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Niektóre wartości atrybutu rel dostępne w HTML 4.01 są niedostępne w HTML5 i odwrotnie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w tabeli powyżej.