Atrybut rev

> Dodaj do ulubionych |
Share

Atrybut rev służy do określania relacji między dokumentem zawierającym łącze, a zasobem, do którego to łącze prowadzi. Atrybut ten jest odwrotnością atrybutu rel.

Przykład użycia

Łącze prowadzące do poprzedniego rozdziału książki

<a href="/rozdzial2.php" rev="prev">Drugi rozdział.</a>

Składnia atrybutu rev

<nazwa_elementu rev="wartość">

Elementy związane z atrybutem rev

Atrybut rev można definiować dla elementów a, area oraz link.

Wartości atrybutu rev

Wartością atrybutu rev może być lista oddzielanych spacjami tokenów. Atrybut ten nie ma wartości domyślnej i jeśli nie zostanie zdefiniowany, oznacza to, że dokument nie jest w żaden specyficzny sposób powiązany z zasobem, do którego prowadzi łącze. W typach łączy nie jest rozróżniana wielkość liter, a więc można np. napisać zarówno next jak i NEXT.

Wartość Możliwość użycia dla… Opis
link a i area
alternate

Określa alternatywną reprezentację bieżącego dokumentu
stylesheet Importuje do dokumentu arkusz stylów
start Oznacza pierwszy dokument w serii dokumentów
next Oznacza, że bieżący dokument należy do serii dokumentów i wskazywany dokument jest następny w tej serii
prev Oznacza, że bieżący dokument należy do serii dokumentów i wskazywany dokument jest poprzedni w tej serii
contents Oznacza dokument zawierający spis treści
index Oznacza dokument zawierający indeks pojęć
glossary Oznacza dokument zawierający słowniczek pojęć z bieżącego dokumentu
copyright Oznacza dokument zawierający informację o prawach autorskich do bieżącego dokumentu
chapter Oznacza dokument służący jako rozdział w serii dokumentów
section Oznacza dokument służący jako sekcja w serii dokumentów
subsection Oznacza dokument służący jako podsekcja w serii dokumentów
appendix Oznacza dokument służący jako dodatek w serii dokumentów
help Oznacza dokument zawierający informacje pomocnicze do bieżącego dokumentu
bookmark Oznacza, że łącze jest zakładką

Obsługa atrybutu rev przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

W HTML5 atrybut rev nie występuje.