Atrybut rev

> Dodaj do ulubionych

Atrybut rev służy do określania relacji między dokumentem zawierającym łącze, a zasobem, do którego to łącze prowadzi. Atrybut ten jest odwrotnością atrybutu rel.

Przykład użycia

Łącze prowadzące do poprzedniego rozdziału książki

<a href="/rozdzial2.php" rev="prev">Drugi rozdział.</a>

Składnia atrybutu rev

<nazwa_elementu rev="wartość">

Elementy związane z atrybutem rev

Atrybut rev można definiować dla elementów a, area oraz link.

Wartości atrybutu rev

Wartością atrybutu rev może być lista oddzielanych spacjami tokenów. Atrybut ten nie ma wartości domyślnej i jeśli nie zostanie zdefiniowany, oznacza to, że dokument nie jest w żaden specyficzny sposób powiązany z zasobem, do którego prowadzi łącze. W typach łączy nie jest rozróżniana wielkość liter, a więc można np. napisać zarówno next jak i NEXT.

WartośćMożliwość użycia dla…Opis
linka i area
alternate

Określa alternatywną reprezentację bieżącego dokumentu
stylesheetImportuje do dokumentu arkusz stylów
startOznacza pierwszy dokument w serii dokumentów
nextOznacza, że bieżący dokument należy do serii dokumentów i wskazywany dokument jest następny w tej serii
prevOznacza, że bieżący dokument należy do serii dokumentów i wskazywany dokument jest poprzedni w tej serii
contentsOznacza dokument zawierający spis treści
indexOznacza dokument zawierający indeks pojęć
glossaryOznacza dokument zawierający słowniczek pojęć z bieżącego dokumentu
copyrightOznacza dokument zawierający informację o prawach autorskich do bieżącego dokumentu
chapterOznacza dokument służący jako rozdział w serii dokumentów
sectionOznacza dokument służący jako sekcja w serii dokumentów
subsectionOznacza dokument służący jako podsekcja w serii dokumentów
appendixOznacza dokument służący jako dodatek w serii dokumentów
helpOznacza dokument zawierający informacje pomocnicze do bieżącego dokumentu
bookmarkOznacza, że łącze jest zakładką

Obsługa atrybutu rev przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

W HTML5 atrybut rev nie występuje.