Atrybut action

> Dodaj do ulubionych

Atrybut action służy do określania ścieżki do skryptu przetwarzającego dane wysłane z formularza. Skrypt może być napisany w dowolnym „serwerowym języku programowania”.

Przykłady użycia

Po zatwierdzeniu poniższego formularza dane zostaną wysłane do skryptu skrypt.php.

<form action="skrypt.php" method="post">
    ...
</form>

Składnia atrybutu action

<form action="sciezka_do_pliku">

Elementy związane z atrybutem action

Atrybut action można definiować tylko dla elementu form.

Wartości atrybutu action

WartośćOpisHTML 4.01/XHTMLHTML5
ścieżka do pliku

Ścieżka do pliku skryptu przetwarzającego dane z formularza. Ścieżka może być względna lub bezwzględna:

  • ścieżka bezwzględna: pełny adres URL do pliku, np. /skrypt.php (action="/skrypt.php")
  • ścieżka względna: adres URL pozwalający odszukać skrypt w odniesieniu do położenia pliku z formularzem. Np. jeśli plik skrypt.php znajduje się w tym samym katalogu, co formularz, to ścieżka bezwzględna do tego skryptu jest następująca: skrypt.php (action="skrypt.php")

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

W HTML5 atrybut action nie może mieć jako wartości pustego łańcucha.

Uwagi

Skrypt przetwarzający dane z formularza może znajdować się na innym serwerze, niż ten formularz.

Atrybut action jest obowiązkowy.