Atrybut low

> Dodaj do ulubionych

Atrybut low służy do określania górnego limitu niskiej wartości zakresu elementu meter, tzn. jeśli minimalna wartość elementu meter wynosi 10, atrybut low może zostać ustawiony na 20, co oznacza, że do 20 wartości przedziału są uważane za niskie.

Przykład użycia

Element meter z atrybutem low.

<meter min="10" max="100" low="20">80%</meter>

Składnia atrybutu low

<meter low="liczba_zmiennoprzecinkowa">

Elementy związane z atrybutem low

Atrybut low dotyczy elementu meter.

Wartości atrybutu low

WartośćOpis
liczba_zmiennoprzecinkowaOkreśla górną granicę niskich wartości przedziału wartości elementu meter

Obsługa atrybutu low przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut low jest nowością języka HTML5.

Zobacz również