Atrybut max

> Dodaj do ulubionych

Atrybut max służy do określania maksymalnej wartości (liczby lub daty), jaką można wprowadzić w elemencie. W połączeniu z atrybutem min można zdefiniować dozwolony zakres wartości elementu. Wartość atrybutu max nie może być mniejsza od wartości atrybutu min, jeśli jest on również zdefiniowany.

Przykłady użycia

Element input typu number przyjmujący wartości nie większe od 100.

<input type="number" max="100">

Składnia atrybutu max

<nazwa_elementu max="liczba_zmiennoprzecinkowa/data">

Elementy związane z atrybutem max

Atrybut max dotyczy elementów input typu number, range, date, datetime, datetime-local, month, time i week oraz elementów meter i progress.

Wartości atrybutu max

WartośćOpis
dataMaksymalna data, jaką można wprowadzić w elemencie input
liczba_zmiennoprzecinkowaOkreśla maksymalną wartość, jaką można wprowadzić w elemencie

Obsługa atrybutu max przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut max jest nowością języka HTML5.