Atrybut dir

> Dodaj do ulubionych

Atrybut dir służy do określania kierunku tekstu w elemencie.

Przykład użycia

Akapit z kierunkiem tekstu od prawej.

<p dir="rtl">Ten tekst powinien być napisany w języku, w którym pisze się od prawej</p>

Składnia atrybutu dir

<nazwa_elementu dir="ltr|rtl">

Elementy związane z atrybutem dir

W HTML5 atrybut dir można definiować dla wszystkich elementów, natomiast w HTML 4.01 — dla wszystkich elementów oprócz applet, base, basefont, br, frame, frameset, iframe, param oraz script.

Wartości atrybutu dir

WartośćOpisHTML 4.01/XHTML 1.0HTML5
ltrTekst pisany od lewej (wartość domyślna)
rtlTekst pisany od prawej

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

W języku HTML5 atrybut dir jest tzw. atrybutem globalnym, tzn. może być stosowany do wszystkich elementów. Natomiast w HTML 4.01 atrybut ten jest dozwolony dla wszystkich elementów oprócz applet, base, basefont, br, frame, frameset, iframe, param oraz script.