Atrybut tabindex

> Dodaj do ulubionych

Atrybut tabindex służy do określania kolejności aktywowania elementów na stronie za pomocą klawisza Tab.

Przykłady użycia

Z poniższych trzech elementów formularza jako pierwszy za pomocą klawisza Tab zostanie aktywowany element pole1, drugi — pole2, a trzeci — zatwierdz.

<form>
  <input tabindex="1" type="text" name="pole1">
  <input tabindex="2" type="text" name="pole2">
  <input tabindex="3" type="submit" name="zatwierdz">
</form>

Składnia atrybutu tabindex

<nazwa_elementu tabindex="liczba">

Elementy związane z atrybutem tabindex

W HTML5 atrybut tabindex można definiować dla wszystkich elementów, natomiast w HTML 4.01 — tylko dla elementów a, area, button, input, object, select oraz textarea.

Wartości atrybutu tabindex

WartośćOpisHTML 4.01/XHTML 1.0HTML5
liczbaNumer elementu w kolejce do aktywowania za pomocą klawisza Tab. Zgodnie ze specyfikacją HTML 4.0 atrybut ten może mieć wartości z przedziału od 1 do 32767

Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

W języku HTML 5 atrybut tabindex jest tzw. atrybutem globalnym, tzn. może być stosowany do wszystkich elementów. Natomiast w HTML 4.01 atrybut ten jest dozwolony tylko dla elementów a, area, button, input, object, select oraz textarea.