Atrybut default

> Dodaj do ulubionych

Atrybut logiczny default elementu track języka HTML5 służy do określania, która ścieżka tekstowa ma zostać użyta, jeśli nie zostanie znaleziona żadna inna, lepiej pasująca do preferencji użytkownika. Atrybut ten może mieć zdefiniowany tylko jeden element track w każdym elemencie multimedialnym.

Przykłady użycia

Element wideo z napisami w kilku językach i wyznaczoną ścieżką domyślną.

<video src="brave.webm">
  <track kind=subtitles src=brave.en.vtt srclang=en label="English">
  <track kind=captions src=brave.en.hoh.vtt srclang=en label="English for the Hard of Hearing">
  <track kind=subtitles src=brave.fr.vtt srclang=fr lang=fr label="Français">
  <track kind=subtitles src=brave.de.vtt srclang=de lang=de label="Deutsch">
  <track kind=subtitles src=brave.pl.vtt srclang=pl lang=pl label="Polski" default>
</video>

Na podstawie przykładu ze strony http://www.w3.org/TR/html5/the-track-element.html#htmltrackelement.

Składnia atrybutu default

<track default>
<track default="default" />

Elementy związane z atrybutem default

Atrybut default dotyczy elementu track języka HTML5.

Wartości atrybutu default

Atrybut default jest atrybutem logicznym (ang. boolean attribute), co oznacza, że nie ma żadnych wartości, a jedynie może być zdefiniowany lub nie. Atrybuty logiczne można definiować na dwa sposoby — w stylu HTML i XHTML:

  • HTML: należy tylko wpisać nazwę atrybutu, np. <track default>
  • XHTML: należy wpisać nazwę atrybutu i dodatkowo zdefiniować ją jako jego wartość, np. <track default="default" />

Obsługa atrybutu default przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut default jest nowością języka HTML5.

Zobacz również