Atrybut charset

> Dodaj do ulubionych

Atrybut charset służy do określania kodowania znaków całej strony internetowej (element meta) i elementu script (w HTML5) lub elementów a, link oraz script (w HTML 4.01)

Przykłady użycia

Przykład użycia atrybutu charset w HTML5.

<head>
  <meta charset="utf-8" />
</head>

Przykład użycia atrybutu charset w HTML 4.01.

<script type="text/javascript" src="skrypt.js" charset="utf-8"></script>

Składnia atrybutu charset

<nazwa_elementu charset="kodowanie_znaków">

Elementy związane z atrybutem charset

Atrybut charset dotyczy elementów meta i script w HTML 5 oraz elementów a, link i script w HTML 4.01.

Wartości atrybutu charset

WartośćOpisHTML 4.01/XHTML 1.0HTML5
zestaw znakówWartością atrybutu charset musi być nazwa MIME zgodna z normą IANA. Obecnie powszechnie wykorzystywane jest kodowanie UTF-8.

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut charset w języku HTML 4.01 dotyczy elementów a, link oraz script, natomiast w HTML5 — elementów meta i script.

Uwagi

W dokumencie HTML5 może być najwyżej jeden element meta z atrybutem charset.