Atrybut checked

> Dodaj do ulubionych

Atrybut checked sprawia, że element formularza dla którego jest zdefiniowany będzie domyślnie zaznaczony bezpośrednio po wczytaniu strony przez przeglądarkę.

Przykład użycia

W poniższym formularzu domyślnie zaznaczone będzie pole jabłka.

<form action="skrypt.php" method="post">
  <input type="checkbox" name="owoc" value="gruszka">Gruszka
  <input type="checkbox" name="owoc" value="jablko" checked>Jabłko
  <input type="checkbox" name="owoc" value="sliwka">Śliwka
</form>

Składnia atrybutu checked

<nazwa_elementu checked>
<nazwa_elementu checked="checked" />

Elementy związane z atrybutem checked

W HTML5 atrybut checked można definiować dla wszystkich elementów, natomiast w HTML 4.01 — tylko dla elementów a, area, button, input, object, select oraz textarea.

Wartości atrybutu checked

Atrybut checked jest atrybutem logicznym (ang. boolean attribute), co oznacza, że nie ma żadnych wartości, a jedynie może być zdefiniowany lub nie. Atrybuty logiczne można definiować na dwa sposoby — w stylu HTML i XHTML:

  • HTML: należy tylko wpisać nazwę atrybutu, np. <input type="checkbox" autoplay>
  • XHTML: należy wpisać nazwę atrybutu i dodatkowo zdefiniować ją jako jego wartość, np. <input type="checkbox" autoplay="autoplay" />

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut checked jest nowością języka HTML5.